1) Úvodní ustanovení

1.1) Poskytovatel rezervačního systému ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek je Otakar Nejezchleba, Slovácká 1711, 686 01,Uherské Hradiště, zapsán v Obchodním rejstříku městského úřadu Uherské Hradiště. Kontakt: tel.: +420 608 054 034, e-mail: fitness.rezervace@gmail.com

1.2) Rezervační systém fitness-rezervace.cz umožňuje uživatelům realizovat online rezervace na služby v sportovištích a tanečních lekcích (dále jen sportoviště, sportovní služby), které jsou provozovány našim klientem (dále jen provozovatelem), tedy osobou nebo firmou využívající rezervační systém fitness-rezervace.cz. Rezervační systém může být umístěn na subdoménách: *.fitness-rezervace.cz, *.inrezervace.cz, *.inrs.cz nebo muže být na hostingu klienta. Rezervační systém je webová aplikace a pro své fungování je potřeba přístup k internetu, lze ho ale také upravit tak, aby fungoval na localhostu. Tedy na počítači bez přístupu na internetu. V takovém případě však nejsou možné rezervace přes internet a Uživatel nemůže provádět online rezervace na lekce Provozovatele. Provozovatel musí rezervace Uživatelů provádět na svém počítači, kde rezervační systém běží.

1.3) Provozovatel (déle jen Klient) je vlastníkem sportovního centra, které umožňuje rezervace na své sportoviště a své služby uživatelům prostřednictvím rezervačního systému fitness-rezervace.cz

1.4) Uživatel je osoba využívající rezervační systém na rezervace sportovních služeb Provozovatele sportovního centra. Uživatel je povinen při první registraci do systému poskytnout určité údaje, jako například: přihlašovací jméno a heslo, jméno a příjmení, e-mail. Rozsah údajů a jejich povinné položky se mohou lišit na základě nastavené rezervačního systému.

1.5) Kredit je hodnota peněžních prostředků Uživatele evidovaných v rezervačním systému Provozovatele. Kredit je zvyšován o hodnotu vkladů Uživatele a snižován o hodnotu provedených rezervací. Informaci o aktuální výši Kreditu je možné zjistit i po přihlášení do rezervačního systému. Kredit lze navýšit po přihlášení do rezervačního systému prostřednictvím služby GoPay nebo v hotovosti zaplacením příslušné částky u Klienta. Nevyčerpaný kredit Uživateli buď propadne ve prospěch Klienta, nebo je Uživateli vrácen. Záleží na nastavení rezervačního systému, respektive na podmínkách provozu konkrétního sportovního centra, provozované Klientem.

2) Rezervace a čerpání služeb

2.1) Klient si nastaví rezervační systém, jako i založení lekcí a sepsaní Pravidel provozu sportovního zařízení, dle vlastních potřeb nebo může požádat Provozovatele o pomoc nastavení na základě sepsaní vlastních požadavků a odeslání těchto požadavků na email Provozovatele. Rezervační systém je také možno speciálně upravit dle požadavků Klienta po dohodě s Provozovatelem.

2.2) Uživatel je oprávněn provádět rezervace na sportovní služby přes internet prostřednictvím rezervačního systému Provozovatele.

2.3) Pro identifikaci Uživatele při přihlášení do rezervačního systému přes internet slouží přihlašovací jméno a heslo. Před prvním přihlášení do systému je nutné provést registraci (viz 1.4) Pro potvrzená registrace je možné systém nastavit tak, že Uživatelovi bude zaslán ověřovací e-mail, na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem při registraci. Kliknutím na link uvedený v e-mailu Uživatel potvrdí registraci. Pokud je rezervační systém nastaven na potvrzení registrace přes e-mail, není možné bez kliknutí na odkaz v e-mailu registraci dokončit. Klient a Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití přihlašovacího jména a hesla jinými osobami.

2.4) Platby za služby (lekce, kurzy, služby, produkty - dále jen služby) můžou být odpočítávány z kreditu, můžou se platit na místě nebo může být platba za konkrétní službu zaplacena přes platební bránu GoPay. Uživatel může také provést rezervaci služby do "mínusu" nebo se lze rezervovat bez kreditu. Záleží na nastavení rezervačního systému Klientem.

2.5) Rezervační systém umožňuje nastaví několika slev i speciální slevy pro např. studenty. V takovém případě by se měl Uživatel při požádání prokázat nějakým dokladem o potvrzení nároku na studentskou slevu. Uživatel je povinen respektovat provozní řád každého sportoviště. Provozní řád publikuje Klient svého centra.

2.6) Stornování rezervace je možné uskutečnit přes internet prostřednictvím rezervačního systému. Doba na stornování rezervace na čerpání služeb ze strany Uživatele a případná penalizace za stornování je dané nastavením rezervačního systému. Uživatel může po stornování dostat zpět celou částku za službu anebo muže celá částka propadnout ve prospěch Klienta. Rezervační systém umožňuje nastavit storno podmínky pro každou aktivitu jinak. Služby je také možné zrušit ze strany Klienta a vrátit celou částku za danou službu všem rezervovaným Uživatelům.

2.7) Uživatel bere na vědomí, že Klient je oprávněn z technických důvodů nebo z důvodu vyšší moci (i např. nemoc instruktorů) nebo z důvodu malá účasti Uživatelů na poskytované službě, zrušit Uživatelům rezervaci na danou službu. V takovém případě vrací Klient celou částku za danou službu všem rezervovaným Uživatelům není-li jinak v Provozním řádu Klienta.

3) Reklamační řád

3.1) Reklamace ze strany Klienta k Provozovateli rezervačního systému jsou vyřizovány telefonicky na telefonním čísle +420 608 054 034 nebo e-mailem na adrese fitness.rezervace@gmail.com a to v pracovních dnech od 8.00 do 18.00 hod. Klient může kontaktovat Provozovatele i v jiných hodinách (např. v pozdních večerních hodinách) nebo o sobotách a nedělích a Provozovatel se bude snažit reagovat jak jen to bude možné.

3.2) Reklamace ze strany Uživatele ke Klientovi (tedy provozovateli sportovního centra) jsou vyřizovány telefonicky, e-mailem nebo může reklamaci oznámit Uživatel osobně ve sportovním centru Klienta. Telefon a e-mail pro sdělení reklamace má Klient uvedeny na svých stránkách nebo v Provozním řádu (není-li ze strany Klienta provedeno jinak). Uživatel se může také obrátit na Provozovatele. Kontakt viz bod 3.1 nebo na adrese www.fitness-rezervace.cz

4) Podpora

4.1) Klient se může na Provozovatele obrátit telefonicky +420 608 054 034 nebo e-mailem na fitness.rezervace@gmail.com 24/7 (tedy i v pozdních hodinách a o sobotách a nedělích).

5) Společná ustanovení

5.1) Uživatel uděluje Provozovateli a Klientovi souhlas se zpracováním jeho osobních údajů ve smyslu zákona č. 428/2002 Z.z. o ochraně osobních údajů v rezervačním systému Provozovatele. Informace, které Uživatel poskytne Provozovateli, slouží výlučně pro potřebu poskytování konkrétních služeb a nebudou dále poskytovány třetím osobám. Klient souhlasí s tím, že bude zařazen do databáze Provozovatele, aby mohl být informován o novinkách, vylepšeních rezervačního systému.

5.2) Tyto VOP nabývají platnosti dne 1.1.2016