Shromažďování dat

Rezervační systém shromažďuje údaje uživatelů jako je jméno, příjmení, telefon, email a pak také případné další informace, pokud si je klient (ten, kdo si objednává rezervační systém) přeje přidat do registračního formuláře. Registračním formulářem se myslí formulář, přes který se uživatelé registrují do rezervačního systému. Všechny tyto informace lze v Konfiguraci nastavit jako povinné nebo nepovinné.
Veškeré údaje, které jsou zaznamenány v rezervačním systému, nikam dál neposkytujeme, nezveřejňujeme a nijak s nimi nepracujeme. Výjimkou jsou kontaktní údaje klienta, který si u nás rezervační systém objednal. Tyto údaje, jako je email anebo telefon, používáme pouze pro komunikaci s klientem. Patří sem taky občasné (nikoliv pravidelné) zaslání informačního emailu ohledně rezervačního systému. Nikomu jinému kontaktní údaje klientů a uživatelů neposkytujeme. Berte však na vědomí, že údaje, které jsou uvedené v rezervačním systému, mohou být v rámci nastavení aplikace zveřejněny na stránce s rezervačním systémem. Většinou se například jedná o jména anebo příjmení instruktorů, kteří jsou uvedeni u lekcí nebo o jména uživatelů, kteří jsou rezervováni na lekce. Které údaje se zveřejní na stránce s rezervačním systémem, lze nastavit v Konfiguraci nebo po úpravě aplikace.

V rámci přístupu k rezervačnímu systému přes webový prohlížeč využíváme soubory cookies (více o tom, co je cookies zde - https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie). Během uchovávání a zpracování osobních údajů v rezervačním systému postupujeme v souladu s platnými právními předpisy České Republiky, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

Zpracování osobních údajů za účelem

Uživatel (registrovaný uživatel v rezervačním systému, využívající služeb našeho klienta) – jméno, příjmením email a telefon software používá ke komunikaci s uživatelem, např.: jméno a příjmení jako oslovení v emailu/sms. Email a telefon pro zaslaní informací ohledně rezervací/lekcí.
Klient (ten, kdo si objednává rezervační systém) – jméno, příjmení, email a telefon používáme pouze ke komunikaci s našim klientem v souvislosti s rezervačním systémem, např.: nastavení systému, novinky a opravy v rezervačním systému.

Zabezpečení

Zabezpečení ochrany všech uživatelů (klientů) našeho rezervačního systému věnujeme velkou pozornost. Pomocí různých zabezpečovacích technologií, které jsou v našem rezervačním systému implementovány, chráníme osobní údaje uživatelů před neoprávněným použitím. Bezpečnost celého systému je možná také zvýšit přes https protokol, který umožňuje zabezpečit spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem. Není to však nutné.
Berte prosím také na vědomí, že se zabezpečením osobních údajů souvisí i dostatečně silné heslo a každý uživatel rezervačního systému odpovídá za utajení svého hesla a účtu. I přes veškerá bezpečnostní opatření, která náš rezervační systém má, nemůžeme zaručit nebo zajistit bezpečnost veškerých informací, které jsou v rezervačním systému uloženy, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

Smazání účtu v rezervačním systému

Pokud bude chtít registrovaný uživatel smazat svůj účet v rezervačním systému a veškeré informace spojené s tímto účtem, tak informuje provozovatele (majitele sportovního zařízení, nebo podniku, který pro své účely používá rezervační systém) o smazání svého účtu. Smazání klientova účtu provádí provozovatel rezervačního systému, stejně tak může registrovanému uživateli poskytnout strojově čitelná data.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Berte prosím na vědomí, že výše uvedené zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času měnit. Většina takových změn by měla být menšího rázu a o všech změnách budete elektronicky informováni.